O Firmie

Referencje

Agencja Rynku Rolnego
Dostawa, instalacja i rozbudowa serwerów, sieci storage i oprogramowania, w tym oprogramowania backup'owego i replikacji danych, składających się na wysokiej dostępności środowisko systemowe aplikacji systemu informatycznego Agencji. Obsługa serwisowa i wsparcia technicznego dla wdrożonych systemów.

 

Akademia Medyczna
Budowa rozległej sieci VPN o wysokiej przepustowości łączącej centralę i 9 pozstałych lokalizacji.
Dostawa i wdrożenie systemów zabezpieczeń Firewall/IPS oraz systemu zdalnego dostępu typu SSL VPN.


Allianz Polska
Usługi dotyczące bezpieczeństwa informatycznego - wdrożenie systemu Disaster Recovery, systemu backup'owego ADIC oraz Veritas.
Przygotowanie projektu i wdrożenie Active Directory, instalacja i konfiguracja macierzy.
Szkolenia z zakresu MS Office oraz BackOffice.

 

Bank BGŻ
Opieka nad infrastrukturą informatyczną, polegająca na wspieraniu użytkowników lokalnej sieci komputerowej, zaawansowane usługi typu Help Desk.

 

Bank Pekao S.A.
Dostarczenie usług utrzymania systemu ochrony antywirusowej oprogramowania firmy Symantec.

 

Bank Societe Generale
Usługi serwisu rozszerzonego urządzeń serwerowych.

 

Bank Zachodni WBK
Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania do szyfrowania Symantec, wsparcie techniczne.

 

CALYON
Klaster niezawodnościowy aplikacji centralnego systemu backup'owego z węzłami rozsuniętymi pomiędzy bankiem a ośrodkiem zapasowym.

 

DB Schenker
Serwis urządzeń Sun/Oracle,

 

Główny Urząd Statystyczny
Dostawa przełączników sieciowych razem z instalacją i konfiguracją. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

 

Hewlett Packard
Usługi serwisu wyjazdowego w zakresie utrzymania floty drukarek HP.

 

Inspektorat Uzbrojenia
Dostawa sieciowego sprzętu do rozbudowy i modernizacji sieci teleinformatycznych RON, serwis gwarancyjny.


Link4
Dostawa i wdrożenie oraz świadczenie wsparcia technicznego dla korporacyjnych systemów zabezpieczeń dostępu do sieci i systemów dla użytkowników i kluczowych aplikacji.

 

Ministerstwo Finansów RP
Wdrożenie rozwiązania zapewniającego wysoką dostępność systemu informatycznego do obsługi zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz stworzenie klastra dla serwera bazy danych.

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dostawa macierzy i wdrożenie macierzy dyskowej, serwerów HW, przełącznika FC, rozszerzenie funkcjonalności posiadanego przez Zamawiającego przełącznika typu FC,szafy typu RACK.


MSWiA
Budowa i świadczenie usługi utrzymania podsystemu bezpieczeństwa i centrum certyfikacji elektronicznej w systemie informatycznym Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK).
Dostawa i instalacja urządzeń aktywnych sieci LAN i WAN w budynkach MSWiA.
Dostawa i wdrożenie systemów bezpieczeństwa firewall i IPS.

 

Narodowy Bank Polski
Dostawa sprzętu serwerowego

 

Oracle Polska
Dostarczenie licencji na produkty Oracle w ramach projektu na zakup, instalacje i wdrożenie: serwerów systemu obiegu dokumentów, oprogramowania antywirusowego, infomatów,aktywnych urządzeń sieciowych oraz szkoleń dla projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego.

ORBIS Travel
Wykonanie sieci lokalnej, dostawa i wdrożenie urządzeń aktywnych, dostawa i wdrożenie systemu telefonii IP, systemów bezpieczeństwa firewall i IPS, systemów poczty elektronicznej oraz usług katalogowych.

Outsourcing telekomunikacyjny - świadczenie kompleksowej usługi utrzymania sieci transmisji danych i telefonii dla centrali i oddziałów.

 

PKO BP
Dostawa, konfiguracja i uruchomienie komputerów (20 000 sztuk) oraz urządzeń peryferyjnych w sieci banku.
Obsługa serwisowa zainstalowanego sprzętu.
Wykonanie instalacji sprzętu komputerowego (14 000 sztuk) w oddziałach banku oraz rozbudowa i wdrożenie centralnego systemu firewall.

 

PKP
Dostawa sprzętu komputerowego.

 

PLL LOT
Budowa korporacyjnej sieci transmisji danych, w tym dostawy i instalacje urządzeń, oraz budowa okablowania.
Budowa korporacyjnego systemu zabezpieczeń dostępu do sieci i systemów informatycznych typu firewall, monitorowania i filtrowania ruchu, kontroli dostępu.
Dostawy, instalacje i rozbudowa urządzeń i oprogramowania składających się na środowisko systemowe wysokiej dostępności dla kluczowych aplikacji.
Świadczenie obsługi serwisowej i wsparcia technicznego z zapewnieniem wymaganego w branży lotniczej poziomu dostępności systemów informatycznych.

 

PKN Orlen
Świadczenie usług serwisu dla sieci stacji paliw, dostawa sprzętu IT oraz wdrożenia aplikacji i szkolenia, usługi integratorskie.
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z usługami integracyjno-serwisowymi.
Dostawa rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa Symantec/Veritas.
Wykonanie projektu oraz realizacja okablowania strukturalnego biur i stacji paliw.

 

Politechnika Łódzka
Dostawa komputerów do serwerowni.

 

Pomorska Spółka Gazownictwa
Dostawa i konfiguracja macierzy dyskowych.

 

PTC ERA
Dostawy, wdrożenia oraz świadczenie usług wsparcia technicznego i serwisu dla korporacyjnych systemów firewall, IPS, monitorowania i filtrowania treści oraz zabezpieczenia dostępu w oparciu o mechanizmy SSL.
Dostawy i wdrożenia rozwiązań zapewniających wysoką dostępność aplikacji i usług typu content switching oraz klastrów wydajnościowych i niezawodnościowych.

 

PTK Centertel
Dostawy, wdrożenia oraz świadczenie usług wsparcia technicznego i serwisu dla korporacyjnych systemów firewall, IPS, monitorowania i filtrowania treści oraz zabezpieczenia dostępu w oparciu o mechanizmy SSL.
Świadczenie kompleksowej usługi outsourcingu w zakresie sprzętu komputerowego.
Szkolenia dla pracowników z zakresu oprogramowania typu Office.

 

Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teletechnicznymi
Prace polegające na budowie okablowania strukturalnego i kanalizacji teletechnicznej w jednostkach wojskowych.

 

Sąd Okręgowy w Poznaniu
Budowa sieci okablowania strukturalnego.

 

Szpital Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
Wykonanie modernizacji serwerowni, kompleksowej infrastruktury sieci okablowania strukturalnego oraz dedykowanej instalacji zasilania elektrycznego.

 

Urząd Lotnictwa Cywilnego
Dostawa sprzętu komputerowego Dell.

 

Urząd Miejski w Koszalinie
Dostarczenie urządzeń sieciowych.

 

Uniwersytet Warszawski
Infrastruktura SAN do systemu wirtualnej rzeczywistości. Serwery plików, macierze dyskowe, przełączniki sieciowe.

 

Unilever Polska
Usługi serwisowe urządzeń serwerowych

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Dostawa urządzeń komputerowych, urządzeń sieciowych, osprzętu sieciowego,szafek,projektów wraz z ich dystrybucją oraz oprogramowania.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Dostawa, wdrożenie i realizacja usług wsparcia technicznego i serwisu dla systemu IPS.

Usługi serwisu pogwarancyjnego serwerów SUN i oprogramowania systemowego.