Serwis

Projekty sprzętowe

  • Dostawy, instalacje i konfiguracje sprzętu
  • Modernizacje i rozbudowy infrastruktury sprzętowej i systemowej (w tym upgrade oprogramowania)
  • Projekty o masowej skali realizacji typu rollout, standaryzacja, staging, preinstalacja
  • Inwentaryzacje, przeglądy i konserwacje sprzętu

W ramach tej grupy usług przeprowadzamy podstawowe testy diagnostyczne, czyszczenie, konserwację oraz znakowanie sprzętu. Przed przystąpieniem do realizacji kontraktu serwisowego przeprowadzamy przegląd zerowy, którego celem jest zinwentaryzowanie stanu ilościowego i jakościowego posiadanej bazy sprzętowej Klienta.

Zakres naszych usług obejmuje projekty o masowej skali realizacji, w ramach których dokonujemy kompletowania, znakowania, preinstalacji i konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania wraz z transportem ubezpieczonego sprzętu do wskazanej przez Klienta lokalizacji.

Zapewniamy również projektowanie optymalnej dla środowiska pracy danego użytkownika konfiguracji sprzętu i oprogramowania, a następnie wykonanie standaryzacji stacji roboczych, testowanie oraz przekazanie ich użytkownikom.