Serwis

Serwis rozszerzony

Oferujemy usługi naprawy sprzętu komputerowego realizowane w ramach długoterminowych kontraktów rozszerzających zakres standardowej gwarancji sprzętowej producenta. Usługi serwisu rozszerzonego świadczymy również dla sprzętu nie posiadającego gwarancji.

Zapewniamy również kompleksową obsługę całej informatycznej infrastruktury sprzętowej organizacji, gwarantując określony czas naprawy sprzętu lub przywrócenie funkcjonalności elementów infrastruktury przez podstawienie sprzętu zastępczego odpowiadającego parametrom uszkodzonego.

Zakres, warunki oraz parametry (SLA - Service Level Agreement) usługi są dopasowywane indywidualnie do potrzeb Klienta i mogą być bardziej korzystne niż warunki gwarancji oferowanej przez producenta.

W ramach serwisu rozszerzonego w zakresie sprzętu i oprogramowania oferujemy także usługi typu instalacja, rekonfiguracja, przeniesienie, utylizacja (IMACD).

Niezawodność i wydajność

  • Zapewnienie ciągłości działania i minimalizowanie przestojów w pracy dzięki gwarantowanemu czasowi naprawy
  • Optymalizowanie kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej dzięki kompleksowej obsłudze w ramach jednej umowy serwisowej
  • Zwiększenie efektywności dzięki właściwemu wykorzystaniu zasobów

Dostosowanie do potrzeb Klienta

  • Dobór odpowiedniego trybu serwisowego do indywidualnych wymagań Klienta
  • Rozszerzanie oraz modyfikowanie zakresu lub parametrów usługi w miarę zmieniających się potrzeb organizacji