Strefa Klienta

Zgłoszenie serwisowe

CSS Centrum Usług IT świadczy usługi serwisowe sprzętu firmy Brother od 2009 roku. W ramach umowy autoryzacyjnej realizujemy naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne urządzeń peryferyjnych (drukarki i urządzenia wielofunkcyjne firmy Brother) na terenie całego kraju.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu lub spadku jakości wydruku spowodowanych przez materiały eksploatacyjne, których jakość pozostaje poza kontrolą firmy Brother. Jeśli zatem usterka dotyczy słabej jakości druku bądź w ogóle niemożności drukowania to w pierwszej kolejności należy sprawdzić czy w urządzeniu używane są oryginalne materiały eksploatacyjne firmy Brother i czy ich stan umożliwia prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.

Jeśli stan materiałów eksploatacyjnych jest na tyle niski, iż uzyskanie prawidłowej jakości wydruku jest niemożliwy lub zastosowane materiały nie są oryginalnymi materiałami firmy Brother to w pierwszej kolejności należy zakupić i wymienić tusze, tonery bądź bębny na nowe oryginalne, a następnie wykonać czyszczenie głowicy drukującej ( w przypadku urządzeń atramentowych) zgodnie z instrukcją zamieszczoną w podręczniku użytkownika lub zainicjalizować nowy toner i bęben (w przypadku urządzeń laserowych) zgodnie z instrukcją zamieszczoną w podręczniku użytkownika.

Uwaga!!! Urządzenie powinno być dostarczone do serwisu z kompletem materiałów eksploatacyjnych (tusze, tonery, bębny).

Jak dostarczyć sprzęt do serwisu?

Zapakuj sprzęt w oryginalne opakowanie lub inne, zabezpieczające go przed zniszczeniem.

Jak prawidłowo zapakować przesyłkę.
 

Uwagi:

W przypadku braku oryginalnego opakowania oraz wypełniaczy, ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu ponosi klient.

W przypadku dostarczenia sprzętu w opakowaniu, które w widoczny sposób nie zabezpiecza go przed zniszczeniem w czasie transportu, COMP S.A. zastrzega sobie prawo nieodebrania takiej przesyłki od kuriera lub zmianę kwalifikacji naprawy na odpłatną dla Klienta.

COMP S.A. pokrywa koszty przesyłki sprzętu komputerowego w obie strony w przypadku:

  • sprzętu komputerowego objętego gwarancją producenta,
  • sprzętu komputerowego objętego gwarancją COMP S.A.,

Kurier zostanie zamówiony dla Państwa na koszt COMP S.A. a informacja o zamówieniu potwierdzona wiadomością email.

Klient pokrywa koszty przesyłki sprzętu komputerowego w obie strony w przypadku:

  • sprzętu komputerowego nieobjętego gwarancją,
  • naprawy płatnej,
  • utraty gwarancji producenta lub gwarancji COMP S.A. na skutek niewłaściwego użytkowania sprzętu, niezgodnego z ogólnymi zasadami gwarancji,
  • nieuzasadnionego zgłoszenia gwarancyjnego.

Sprzęt prosimy wysłać na adres:

Comp S.A. - CSS CENTRUM USŁUG IT
ul.
Działkowa 115A
02-234 Warszawa

W celu dokonania zgłoszenia gwarancyjnego niezbędne jest posiadanie i dołączenie do zgłoszenia kopii dokumentu zakupu (faktura, paragon itp.) oraz kopii pierwszej strony karty gwarancyjnej (karta nie musi być wypełniona przez sprzedawcę).

W celu uzyskania szczegółowych informacji o zgłaszaniu awarii w trybie pogwarancyjnym prosimy o kontakt z CSS Centrum Usług IT:

Call Center - Tel: +48 22 465 09 99;

e-mail: brother_serwis@css.pl