Strefa Klienta

Zgłoszenie serwisowe

W ramach umowy autoryzacyjnej CSS Centrum Usług IT świadczy usługi serwisowe sprzętu firmy Lenovo serii ThinkPad, realizuje naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne notebooków, komputerów PC oraz serwerów Lenovo na terenie całego kraju.
Produkty Lenovo serii IdeaPad naprawiamy tylko odpłatnie.

 Czynności przed dokonaniem zgłoszenia

 •  Proszę sprawdzić czy awaria nie jest spowodowana działaniem wirusa komputerowego lub innego złośliwego oprogramowania zainstalowanego na komputerze.
 •  Proszę wykonać kopię danych znajdujących się na dysku ponieważ w razie konieczności wymiany dysku twardego dane zostaną utracone.
 •  Proszę przywrócić fabryczne ustawienia systemu operacyjnego korzystając z nośnika "Product Recovery” lub za pomocą funkcji odzyskiwania z ukrytej partycji na dysku twardym.
 •  Proszę Przywrócić pierwotną konfigurację urządzenia (wymontować dodatkowe pamięci RAM, dodatkowy dysk HDD, odłączyć urządzenia USB, itp.).
 • Na dolnej obudowie komputera znajduje się naklejka z numerem seryjnym oraz oznaczeniem modelu, które należy wpisać na stronie producenta, aby sprawdzić status gwarancji:

support.lenovo.com/us/en/warrantylookup

 • W niektórych modelach naklejka z numerem seryjnym znajduje się pod baterią.

 • Jeżeli użytkownik nie zarejestrował wcześniej gwarancji na stronie internetowej producenta, za początek okresu gwarancyjnego przyjmuje się datę zakupu sprzętu komputerowego z dowodu zakupu.

Jak dostarczyć sprzęt do serwisu?

Zapakuj sprzęt wraz z formularzem zgłoszenia awarii w oryginalne opakowanie lub inne, zabezpieczające go przed zniszczeniem.

Jak prawidłowo zapakować przesyłkę.

Uwagi:

W przypadku braku oryginalnego opakowania oraz wypełniaczy, ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu ponosi klient.

W przypadku dostarczenia sprzętu w opakowaniu, które w widoczny sposób nie zabezpiecza go przed zniszczeniem w czasie transportu, COMP S.A. zastrzega sobie prawo nieodebrania takiej przesyłki od kuriera lub zmianę kwalifikacji naprawy na odpłatną dla Klienta.

COMP S.A. pokrywa koszty przesyłki sprzętu komputerowego w obie strony w przypadku:

 • sprzętu komputerowego objętego gwarancją producenta,
 • sprzętu komputerowego objętego gwarancją COMP S.A.,

Kurier zostanie zamówiony dla Państwa na koszt COMP S.A. a informacja o zamówieniu potwierdzona wiadomością email.

Klient pokrywa koszty przesyłki sprzętu komputerowego w obie strony w przypadku:

 • sprzętu komputerowego nieobjętego gwarancją,
 • naprawy płatnej,
 • utraty gwarancji producenta lub gwarancji COMP S.A. na skutek niewłaściwego użytkowania sprzętu, niezgodnego z ogólnymi zasadami gwarancji,
 • nieuzasadnionego zgłoszenia gwarancyjnego.

Sprzęt prosimy wysłać na adres:

Comp S.A. - CSS CENTRUM USŁUG IT
ul. Działkowa 115A
02-234 Warszawa