Strefa Klienta

Formularz zgłoszenia awarii sprzętu Lenovo

Dane klienta
Informacje o sprzęcie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO), informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych jest Comp S.A. (dalej Comp) z siedzibą przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
2.1. na podstawie Pana/Pani zgody, świadczenia usług w zakresie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu elektronicznego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
2.2. przeprowadzenia działań analitycznych w zakresie optymalizacji naszych usług, procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowe, w tym reklamacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Comp (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
2.3 archiwizacji, dla zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby prawnej wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Comp (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
2.4 ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Comp (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
2.5 badania satysfakcji klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Comp (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
2.6 na podstawie Pana/pani zgody, przekazywania ofert handlowych i podejmowanie działań marketingowych w formie prawnie dozwolonej;

3. dane osobowe będą za Pani/Pana zgodą powierzone przez Comp producentowi sprzętu komputerowego podlegającego naprawie, na potrzeby ich przetwarzania w celu wskazanym w ust. 2 punkt 1);

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia uzyskania zgody na ich przetwarzanie;

5. posiada Pani/Pan prawo:
5.1 dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii,
5.2 sprostowania (poprawiania) swoich danych,
5.3 usunięcia danych,
5.4 ograniczenia przetwarzania danych,
5.5 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym ich przetwarzania w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
5.6 przenoszenia danych,
5.7 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie przetwarzania danych niezgodnie z prawem,
5.8 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Comp i ich powierzenie jest dobrowolne, ale konsekwencją niewyrażenia zgody będzie brak możliwości przyjęcia sprzętu do naprawy;

7. w celu wykonania praw wskazanych w ust. 5 prosimy o złożenie oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres rodo.css@css.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.