Zarządzanie Infrastrukturą IT

Outsourcing

Outsourcing procesów serwisowych obejmuje kompleksową opiekę nad całą infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa, co pozwala organizacji na koncentrację na jej kluczowej działalności biznesowej.

CSS Centrum Usług IT w zakresie zarządzania dostarczaniem usług outsourcingowych stosuje metodologię ITIL (Information Technology Infrastructure Library) - zestaw najlepszych praktyk zarządzania usługami IT, stosowany w dużych organizacjach na całym świecie, popierany przez szerokie grono dostawców usług informatycznych oraz firm doradczych. Stosowana przez nas metodologia pozwala spojrzeć na procesy IT jak na jeden spójny mechanizm, którego celem jest dostarczanie oczekiwanych przez biznes usług, stałe podnoszenie ich jakości i optymalizacja kosztów, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa informacji i wprowadzanych zmian.

Model oferowanych usług outsourcingowych obejmuje m.in.:

  • Wsparcie użytkowników w organizacji Klienta
  • Wsparcie specjalistów i kadry IT
  • Zarządzanie infrastrukturą sieciową i telekomunikacyjną
  • Zarządzanie systemami informatycznymi
  • Zarządzanie infrastrukturą desktopową i peryferyjną
  • Zarządzanie informatycznymi środkami trwałymi
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w obszarze IT